22 August 2016

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm không còn nữa

Khẩn Báo Tin Buồn

Thầy
 Nguyễn Thanh Liêm 
(20 tháng 11, 1933 – 17 tháng 8, 2016)

Cựu học sinh, cựu giáo sư và cũng là cựu Hiệu Trưởng
Trường Trung Học Petrus Ký Sài Gòn
đã qua đời vào lúc 2 giờ chiều thứ Tư, ngày 17 tháng  8, năm 2016
hưởng thọ 83 tuổi.

Xin thông báo cùng tất cả thầy cô, bạn bè và thân hữu Petrus Ký.  
**
Cựu GS Nguyễn Vĩnh Thượng, Toronto

No comments:

Post a Comment