21 August 2016

Bản tin truyền hình của Đài VOA

Phản ứng từ bàng quan tới hả hê của dân chúng đối vớt vụ quan chức đầu não Yên Bái giết nhau: Ai vô lương: 
Dân chúng hay Đảng CS?

No comments:

Post a Comment