30 August 2016

Cười tí tỉnh: Nam giới nhiều bạn tốt hơn ...phụ nữ!

Tình bạn giữa phụ nữ:
Một người đàn bà có một đêm không về nhà. Sáng hôm sau nàng nói với chồng nàng ngủ qua đêm tại nhà một người bạn. Người chồng điện thoại cho 10 người bạn thân nhất của vợ. Không ai biết gì về chuyện này cả.

Tình bạn giữa đàn ông:
Một người đàn ông có một đêm không về nhà. Sáng hôm sau chàng nói với vợ chàng đã ngủ qua đêm tại nhà một người bạn. Người vợ điện thoại cho 10 người bạn thân nhất của chồng. Tám người xác nhận người chồng có ngủ ở nhà họ, và hai người còn nói là chàng ta vẫn còn ở đó.

!!!

No comments:

Post a Comment