11 July 2019

Động Đất Ngẫu Hứng, thơ

Nhà cửa rung bần bật,

Ối dào ơi, động đất!

Thân bầm dập lắc lư,

Óc mệt nhừ ngầy ngật.

Lập cập tính hên xui,

Lui cui lo được mất.

Trời còn bắt sống nhăn,

Bèn gắn răng cười ngất!

        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2019

No comments:

Post a Comment