09 July 2019

BỠN HAI LÃO BẠN GIÀ

Cuối Tháng 6/19, hai Lão Bạn Già, một ở Canada, một ở California, tự dưng vào nhà thương ...chơi. Bây giờ mọi chuyện an lành, nên có bài thơ bỡn cợt này! 
Đàm

Lão thì Chánh*, Lão thì Đà**,
Một ngày nổi hứng… ghé nhà thương chơi.
Lão Chánh, sì trốc, khơi khơi,
Lão Đà, bụng réo, máu đòi vượt biên.
Khổ con gái, hoảng vợ hiền,
Nuôi người bệnh, chẳng ưu phiền, chỉ lo.
(- hai Lão góp mất cơ đồ,
nằm phơi đây, chắc nhìn ra tội gì!)

*

Lão thì Chánh, Lão thì Đà,
Một ngày buồn quá… thăm nhà thương thôi!

LAN ĐÀM
7/19

* Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
**Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt

No comments:

Post a Comment