01 December 2016

Hình ảnh quê hương: Châu đốc, An giang

 Trà sư, An giang


 
 Rừng Tràm Trà sư, cách thành phố Châu Đốc 15 cây số về phía Nam

 Bassac, Châu đốc

 Tịnh biên, An giang - Mùa nước nổi

 Từ Núi Sam, Châu đốc

Photos: Thomas Nguyễn, AFAR

No comments:

Post a Comment