24 December 2016

Thấy mà "thương" cho Putin !

(Hay nét sinh động của xã hội Mỹ)


Hình "lụm" trên internet.

No comments:

Post a Comment