24 December 2016

Sách mới: “Bồ-tát Huỳnh Phú Sổ và Phật giáo Thời đại”

Thưa quý đồng môn,

Tôi vừa cho ấn hành trong năm 2016 hai quyển sách do tôi biên khảo nhằm giúp hiểu đúng về Tư tưởng và Lịch sử Phật Giáo Hòa Hảo, một tông phái Phật giáo chủ trương chấn hưng và nhập thế đạo Phật. Quý đồng môn (hoặc thân hữu) nào cần biết rõ thêm về một nền Việt Phật quan trọng xuất hiện tại miền Nam Việt Nam mà trải qua chiều dài lịch sử cận đại đầy nhiễu nhương của Tổ quốc, đã bị hiểu lầm rất tai hại về mặt Đời cũng như mặt Đạo. Cố đồng môn Lê Hiếu Liêm (ĐS 19), tiến sĩ Sorbonne, nhà nghiên cứu Việt Phật, trong tác phẩm “Bồ-tát Huỳnh Phú Sổ và Phật giáo Thời đại” (xb tại Hoa Kỳ 1995) đã phát biểu: “Bồ-tát Huỳnh Phú Sổ đã đưa lịch sử vượt qua tương lai, đã nối liền Đạo pháp với Dân tộc, và đã đến hiện tại từ truyền thống. Ý thức mới trong văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ông vẫn còn rực sáng để đánh thức chúng ta, dẫn đường cho thời đại, cho sinh mệnh Việt Nam và tương lai Phật giáo Việt Nam.”

Sách dầy 400 trang mỗi quyển, khổ 5.5x8.5, chỉ in để tặng. Quý đồng môn hoặc thân hữu nào có nhu cầu  tìm hiểu văn hóa đạo đức và lịch sử cận đại nước nhà trong bối cảnh đương đầu đầy cam go trước hai thảm họa: sự thống trị của thực dân Pháp và sự thâm nhập bạo tàn của chủ nghĩa vô thần Cộng Sản, chúng tôi sẽ sẵn sàng gởi tặng miễn phí đến quý vị (nếu có địa chỉ trong Liên bang Hoa Kỳ) và các bản PDF để  đọc trên computer (đối với quý vị có địa chỉ ngoài Hoa Kỳ và quốc nội).

Vì số lượng sách in có giới hạn, chúng tôi xin dành ưu tiên cho quý vị nào nhắn tin cần sách trước.

Trân trọng.

VĂN THẾ VĨNH
(TS 1 & ĐS 19)
MD, 20/12/16
(Nguồn: Nguyễn Văn Sáu)

No comments:

Post a Comment