07 December 2016

Nữ quân nhân Bắc Triều Tiên Cần gì phải nhấc cao giò đến như thế mới phơi bày được quyền lực?  (Hình 'lụm' trên internet)

No comments:

Post a Comment