23 December 2016

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn:

Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Ban Tham Sự Khóa 4

Ông PHẠM GIA CHÍ

Đã từ trần ngày 20 tháng 12 năm 2016 tại Sydney NSW, Úc Châu
Hưởng thọ 85 tuổi

(Nguồn: Nguyễn Văn Sáu)

No comments:

Post a Comment