25 December 2016

Chúa sinh ra nơi trần thế qua ý niệm của nghệ sỹ hiện đại

 
Tranh sơn dầu do họa sỹ Bill Inman hình dung và thực hiện.

No comments:

Post a Comment