28 February 2017

Quê tôi, vọng cổ

Mời quý thân hữu và đồng môn thưởng thức:

QUÊ TÔI, MỸ THO
Sáng tác của Hoài Việt, đồng môn QGHC, ĐS14
Tiếng hát Tịnh Đế Liên Hoa

No comments:

Post a Comment