11 February 2017

Dư âm Tết Đinh Dậu 2017: Vài hình ảnh diễn hành ở Nam California


Ảnh Dang Tran
(Nguồn: NVS)

No comments:

Post a Comment