09 June 2016

Phân ưu

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn
Đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Ban Tham Sự Khóa 5

Ông HÀ VĨNH THẠNH

đã từ trần ngày 4 tháng 6 năm 2016 tại Việt Nam

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh Ông HÀ VĨNH THẠNH
sớm được an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG MÔN VÀ HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH
NAM CALIFORNIA

No comments:

Post a Comment