14 June 2016

Cười tí tỉnh: Mỗi đứa một nửa

MỖI ĐỨA MỘT NỬA

Hai vợ chồng ngồi công viên ghế đá,
Cô gái đẹp đang thong thả bước qua,
Ông chồng nhìn, cái mặt bỗng đờ ra
Bà vợ liếc ông chồng, rồi nhăn nhó:

"Anh làm gì mà mặt nghệt ra đó?
Nếu có gan thì đến mó mông đi,
Tôi cho anh 1 triệu ngay tức thì."
Ông chồng đáp: "Em đùa chi ác vậy."
Cô vợ gằn: "Đùa? Cho 2 triệu đấy."
Ông chồng liền: "Anh đã nói là không!"

Cô gái nghe, quay lại bảo ông chồng:
"Chịu đi anh, mỗi đứa mình một nửa."

TNT phóng tác
June 13, 2016

No comments:

Post a Comment