24 June 2016

Tin buồn

Xin thông báo tin buồn:

Đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Ban Đốc Sự Khóa 15, là
 
Ông HOÀNG TIẾN DŨNG 
đã từ trần ngày 16 tháng 6 năm 2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 71 tuổi
Xin cầu nguyện linh hồn người quá cố sớm an nghỉ Nơi Cõi Vĩnh Hằng


No comments:

Post a Comment