11 June 2016

Hoa Lục: Luật sư TQ 'bị xé tan quần áo tại tòa'


Một hình ảnh làm thay đổi nhiều thứ!
Link dẫn đến xuất xứ - Đài VOA Tiếng Việt

No comments:

Post a Comment