10 June 2016

Lại xuất hiện cá chết tại bờ biển Quảng Bình
Chiều tối ngày 9/6, tại bờ biển Quảng Thọ, Quảng Bình xuất hiện cá chết hàng loạt dạt vào bờ. Cá chết thuộc loại cá trích cùng một số loài cá nhỏ khác.

- Nguồn: Fb Hồ Thanh Hương

No comments:

Post a Comment