06 June 2016

Phân ưu

 
 
Bùi Châu! Ới Bùi Châu
Dòng lệ bạn mới hôm nao đưa tiển Liêm về miền viễn cảnh
Cặp kính trắng, nét thư sinh đã làm nên Ông Phó
Quãng Ngãi đường xa diệu vợi khó đến nơi nhưng lại có đường về
Nay bạn lại bỏ cuộc chơi, không giã từ lặng lẽ ra đi
Bỏ gia đình con trẻ
Tại sao thế hỡi Ông Phó và Thầy Giáo
Bạn còn nhớ
Đường Công Tráng, quán Đông Hồ nơi bọn mình tụ tập
Miêng cười tươi, luôn thủ sẳn bánh mì
Lúc nào cũng thế và nét hiền hòa của Ông Thầy hay Cụ Phó
Nay mất rồi tìm đâu được nữa Châu ơi
Tao, Đông, Lễ, Hạnh, Toàn 
Đồng khấp lạy 
Mong bạn mình sớm được Nhan Thánh Chúa cận kề.
 
Nguyễn Ngọc Điệp
(ĐS14, VN)

No comments:

Post a Comment