28 December 2017

Gởi Tấc Lòng Bên Đây

Gởi Tấc Lòng Bên Đây

Bao nhớ thương mòn mỏi
Vun đắp tình hoài hương
Tình hoài hương khắc khoải
Dật dờ dòng thời gian

Bao năm dài uất ức
Nhú lên cành hướng dương
Cành hướng dương bất khuất
Bung những đóa hoa vàng

Muôn vàn hạt giống nhỏ
Nở rộ rừng hướng dương
Hoa vàng lan khắp ngõ
Là hy vọng đang vươn

Em lăn xe dẫn bước
Anh chống gậy theo sau
Rừng hướng dương phía trước
Chúng ta cần có nhau

Buồn thay bàn tay nhỏ
Run run với tháng ngày
Ai có về bên đó
Gởi tấc lòng bên đây

Lê Văn Bỉnh
(Tháng 8 Năm 2017)

No comments:

Post a Comment