13 May 2017

Mỏi Mòn, tranh A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh


Mỏi Mòn
Exhausted Waiting
Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**

Lá khô và tâm hồn héo hon. Héo hon vì đợi chờ nhiều khi vô vọng.  Tưởng vài tuần hay một vài tháng, nhưng không phải thế. Sao Thần Nông tới rồi sao Thần Nông đi, và người vẫn biền biệt. Cũng vẫn giờ Tý với sương khuya, qua của sổ hết chòm sao này rồi chòm sao kia hiện ra. Vòng quay xoay đủ một vòng rồi nhiều vòng. Da thịt chùng xuống, khóe mắt hiện vết nhăn, một đường rồi nhiều đường, mỗi ngày một dầy thêm. 

Thỏi son cũ nhiều năm bụi bặm. Hộp phấn năm xưa lõm xuống, khô cong, không bao giờ được thay thế nữa. Không khả năng mua sắm, nhưng dù cho có tiền dư chăng nữa, thì cũng sẽ cất vào một góc tủ ìm lìm. Thân xác người trong rào kẽm gai và người tất bật nơi vùng có tem phiếu đều có một điểm chung: gầy gò và nụ cười không còn. 

Tất cả là mỏi mòn sau tháng tư năm ấy.

(A.C.La)

No comments:

Post a Comment