18 May 2017

Tin buồn

Xin thông báo

Ông TRẦN VĂN THÁI
(Kenneth)
Sanh ngày 2 tháng 4 năm 1940 tại Bến Tre, Việt Nam
Cựu Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài gòn
Ban Cao Học Khóa 1

đã từ trần ngày 14 tháng 5 năm 2017 tại Orange County, California
Hưởng thọ 77 tuổi

No comments:

Post a Comment