23 May 2017

Chút thư giãn giữa tuần

Mời quý anh chị nghe Lời Mẹ Ru của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Phạm Ngọc Lân.

Nguồn: fb Phạm Ngọc Lân, tác giả "De Père Inconnu".

No comments:

Post a Comment