05 May 2017

Tin buồn

 Hiền thê đồng môn Dương Tấn Hải
(Cựu sinh viên Ban Cao Học Khóa 5 Học Viện QGHC Sàigon)


NGUYỄN THỊ NAM MINH
Dương Claire

Cựu sinh viên Ban Đốc Sự Khóa 16
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sàigon

Vừa từ trần ngày 2 tháng 5 năm 2017 tại Aix En Provence, Pháp quốc
Hưởng thọ 72 tuổi

(Nguồn: Hội CSV/QGHC Nam California)

No comments:

Post a Comment