02 January 2018

Notre-Dame "biến hình"...Nhà thờ chính tòa Notre-Dame Nước Pháp là một trong những kiến trúc quan trọng nhất của thiên chúa giáo hoàn cầu. Xin mời quý bạn xem những màn "biến hình" ngoạn mục chiếu trên mặt tiền Notre-Dame.

No comments:

Post a Comment