13 August 2017

Cười tí tỉnhĐôi khi bạn khó tìm ra động lực thúc đẩy.
Đôi khi chính động lực thúc đầy tìm ra bạn! 
(Phan A. lượm lặt)

No comments:

Post a Comment