05 August 2017

Tượng Gỗ, thơ

Dạo:
      Vênh vang tượng đứng giữa trời,
Bên trong rỗng tuếch, nào người có hay.          木 像
巍 巍 木 像 傲 寒 霜,
凜 凜 威 風 鎮 四 方.
試 試 小 童 推 像 倒,
始 知 那 像 本 無 腸.
                陳 文 良


Âm Hán Việt:

           Mộc Tượng
Nguy nguy mộc tượng ngạo hàn sương,
Lẫm lẫm uy phong trấn tứ phương.
Thí thí tiểu đồng thôi tượng đảo,
Thủy tri na tượng bản vô trường.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Tượng Gỗ
Tượng gỗ cao lớn đồ sộ khinh thường sương lạnh,
Oai phong lẫm liệt áp chế bốn phương.
Thử chơi, đứa bé xô bức tượng ngã,
Mới hay tượng ấy vốn không có ruột (bên trong rỗng không).


Phỏng dịch thơ:

           Tượng Gỗ
Dềnh dàng tượng gỗ trổ uy phong,
Dẫu tuyết sương rơi, há bận lòng.
Nghịch ngợm, tiểu đồng xô tượng đổ,
Mới hay tượng chẳng có gì trong!
              Trần Văn Lương
                 Cali, 8/2017 
Lời than của Phi Dã Thiền Sư :

     Than ôi, bức tượng thật to lớn oai phong mà bên trong trống không chẳng có gì cả!
     Thế mới hay bên ngoài càng có vẻ vĩ đại và càng được sơn phết bao nhiêu thì bên trong càng rỗng tuếch bấy nhiêu.
     Ngẫm lại người đời nào có khác gì đâu.
     Hỡi ơi, cũng phải nhờ một đứa trẻ nên mới biết là Hoàng Đế không mặc quần áo! (*)

Ghi chú:
  (*)   Xin xem truyện cổ tích  The Emperor's New Clothes của Hans Christian Andersen.

No comments:

Post a Comment