13 July 2017

Vài hình ảnh Hội Chợ Mùa Hè Toronto và Góc Tranh A.C.La

Chủ nhật, 9 tháng 7, 2017 tại khuôn viên Tòa Thị Chính Toronto

(Gõ lên hình để phóng lớn)

(Ảnh của Đàm Trung Phán và Nguyễn Thế Vĩnh)

No comments:

Post a Comment