21 July 2017

NẮNG TRƯỜNG SƠN, thơ

Hai gã tù Miền Nam
Lầm lũi đẩy xe ba gác
Vượt qua dốc Phục Linh
Bận lên, ra sức đẩy
Bận xuống, cố sức trì
Bận lên, tù đẩy xe
Bận xuống, xe kéo tù
Vực sâu liền trước mắt
Thân tù có sá chi
Đêm về gã tù già
Áp mặt song cửa sắt
Phì phò thở, lên cơn suyễn
Gã tù trẻ trăn trở
Nhớ về dòng suối mát
Nơi quê nhà Bình Dương
Cội trăm già trĩu trái
Sắc tím, vị ngọt thanh
Thiêm thiếp giấc cô miên
Chợt giựt mình thức tỉnh
Nắng Cali vàng rực
Mùa hè trên đất Mỹ

(Hè Cali nhớ hè Trường Sơn)
Nguyễn Nhơn

No comments:

Post a Comment