01 March 2017

Bạn đến thăm nhà, thơ

Bạn đến thăm nhà

Kính tặng Anh Quýnh (*)
và các cháu

Anh thăm chúng tôi nắng chiều vàng
Cali thoát lũ đón xuân sang
Hương bưởi thoảng bay chào nắng thắm
Tình phong(**) trở ấm tiển đông tàn
Kỷ niệm hồn nhiên thời đi học
Ân tình sâu đậm lúc gian nan
Một lời đa tạ không súc tích
Ngàn câu cảm kích nghĩa chi lan


Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

(*) Giáo sư Quýnh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa
(**) Xứ Lá Phong - Canada

No comments:

Post a Comment