21 January 2017

Thơ xuân

 Xuân lão                                                              

Xác pháo đỏ hồng gót mỹ nhân
Hoa đào rơi  rụng thoáng bâng khuâng
Thiếu nữ vui Xuân tô má thắm    
Lão mai trổ nụ kéo dài Xuân

**

Xuân giá

Trời xanh tuyết trắng phủ khắp nơi
Băng giá chào Xuân trên quê người
Quê nhà nắng ấm trăm hoa nở
Đất khách lạnh lùng hoa tuyết rơi

20/1/2017
TTH

No comments:

Post a Comment