26 November 2016

Fidel Castro, Cuba, đi chầu Mác-Lê, Justin Trudeau đau buồn!

Thưa các bạn,

Fidel Castro
Trong phần Breaking News trên truyền hình sáng nay có tin tên đồ tể Fidel Castro, cựu lãnh tụ Cuba đã đi chầu tổ Mác Lê. Tin nầy đã làm cho hằng trăm ngàn người Cuba tại Mỹ nhất là Florida đổ xô ra đường ăn mừng. Và trên thế giới hàng triệu người căm thù CS trong đó có tôi cũng vui mừng ké.

Nhưng lạ lùng thay lại có một người buồn ơi là buồn, thưa đó là ngài thủ tướng võ sĩ Canada Justin Trudeau. Sở dĩ gọi ngài là võ sĩ vì ngài là chuyên viên đánh box, lúc nào cũng ngứa ngáy tay chân nên đã từng có hành đông bạo lực với đồng viện tại Quốc Hội để sau đó rối rít xin lỗi mấy ngày trời.

Ngài Justin Trudeau là lãnh tụ đầu tiên trên thế giới lên tiếng phân ưu.  Bằng một giọng xúc động nghẹn ngảo, ngài tức tưởi nhân danh Canada chia buồn cùng gia đình đồ tể mà ngài xem là lãnh tụ anh minh của riêng ngài. Ngài nhắc lại thân tình bằng hữu thắm thiết của đồ tể và thân phụ ngài là thủ tướng khuynh tả Pierre Trudeau. Nỗi đau buồn cù̉a ngài trước việc Castro chầu tổ Mác Lê không khác gì nỗi đau khóc thân phụ ngài. Thôi kệ, đó là việc riêng ngài.

Nhưng tôi với tư cách người tị nạn CS không ưa thái đô thân cộng nầy của Justin Trudeau. Tên đồ tể Fidel Castro là bạn chí cốt của băng đảng Mafia Hà Nội, nó cổ võ tán đồng việc Việt Cộng khủnbg bố tàn sát đồng bào ta nên tôi thù nó như thù VC. Vì bạn cùa kẻ thù ta là kẻ thù ta, còn ngài Trudeau cũng là bạn chúng ta thì ngài là cái gì, không ai biết.

Ngày xưa, năm 1980 khi tôi mới tới Canada tôi nhầm lẫn quota 50.000 người tị nạn là của Pierre Trudeau nên tôi mang ơn ông ta vạn phần nhưng nay sáng mắt ra mới biết toàn bộ kế hoạch là của cố thủ tướng Joe Clark, ông Pierre Trudeua chỉ tiếp nối công trình mà thôi nên nay tôi xin đính chánh là ghi ơn thủ tướng Joe Clark và đảng Bảo Th̉ủ 99% còn ông Pierre Trudau chỉ 1%  thôi. Sorry.

Nếu còn thân phận người Việt TNCS, xin quý đồng hương đừng bỏ phiếu cho Justin Trudeau trong kỳ bầu cử tới.

Thân ái,
NTPhát

No comments:

Post a Comment