27 November 2016

Cả kiết đi bia ôm

Một chàng cả kiết lên phố vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền, anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!!

No comments:

Post a Comment