26 October 2014

Nơi trú mưa lý tưởng


Tượng đài kỷ niệm Marilyn Monroe ở Chicago, Hoa Kỳ. 
**
"Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa!"

No comments:

Post a Comment