10 October 2014

Phác họa


Khi có ý gì chợt dến mà đủ mạnh thì bèn phải đáp ứng nhanh, nắm lấy dịp hiếm mà ghi lại sợ nó sẽ phai đi. Quý bạn biết đấy: cảm hứng vụt đến rồi vụt đi rất nhanh. Cũng chẳng chắc ăn vì nhiều khi phác ra rồi bức tranh vẫn nằm đó ngày này qua tháng nọ khi tính lười biếng trỗi dậy hay có những việc phải làm gấp rút hơn. Ba tháng nay chỉ vẽ được có một bức, bỗng nhận ra rằng sự hứng khởi dường như đang tàn. Nếu quả như vậy thì chí nguy. Đời mình đang từ giã một thú vui đã cứu sống sinh mệnh qua nhiều chặng chông gai gập ghềnh.

Thành thử chỉ mới phác ra một hình ảnh vừa lóe sáng đã phải vội ghi lên canvas và, đúng hơn nữa, chường những đường nét phác thảo ra đây để bạn bè chứng giám khiến mình không được phép thối lui.

Thường thì người ta vẽ (drawing) bằng chì than rồi sau đó mới chuyển lên canvas. Riêng tại hạ thì -cũng lại cái tật làm biếng- thích đốt giai đoạn dùng màu phác họa thẳng lên khung vải. Mà có chết "thằng tây" nào đầu. Nhiều họa sĩ hiện nay vẽ chân dung cho khách hàng thẳng lên canvas và bằng màu hẳn hòi.

Nói cho ngay, mấy vị đó vẽ vời đã điêu luyện chưa kể họ có biệt tài mà mình thì không. Bởi vậy mà thấy mình nhiều khi có hơi "bố lếu" ...

A.C.La

No comments:

Post a Comment