09 June 2019

CHIA BUỒN

Vô cùng xúc động khi được tin
Bạn đồng môn Tốt Nghiệp ĐS XI - QGHC là:

Anh HÀN MINH ĐỨC


đã từ trần  tại Orange County, Nam California
vào ngày 7 tháng 6 năm 2019
Hưởng thọ 80 tuổi

Toàn thể anh chị em Ban ĐSXI - QGHC xin thành thật chia buồn cùng
Chị Hàn Minh Đức và tang quyến.

Nguyện cầu Linh hồn anh Hàn Minh Đức được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Anh chị em đồng môn ĐSXI - QGHC

No comments:

Post a Comment