01 November 2019

Chốn Linh Thiêng (The Sacred Place) Tranh A.C.La


Chốn Linh Thiêng
(The Sacred Place)
Oil on canvas, 24x30 in (61x76cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh 
**

Quê hương là báu vật. Mất quê hương sẽ mất tất cả. Mất hiện tại, mất tương lai cùng quá khứ. Tôi và con cháu tôi khi ấy sẽ thành nô lệ. Những anh hùng dân tộc tôi sẽ không bao giờ được nhắc đến, được tưởng nhớ và tôn vinh. Truyện Kiều sẽ mai một và chữ Quốc Ngữ sẽ bị xóa bỏ. Biển Đông dân tôi không được phép đánh cá. Trên rừng vắng bóng tiều phu người Việt. Nhà tù và máy chém sẽ mọc lên để tiêu diệt anh hùng đất nước tôi !

Có một thứ nửa người nửa ngợm nhìn bên ngoài, tinh ma yêu quái ẩn náu bên trong, đắm chìm trong vàng bạc châu báu, hôn mê quyền lực mà quên hẳn khi quê hương không còn thì những thứ ấy sẽ tan.

Nhưng lịch sử dân Việt vẫn sáng rực ánh hào quang. Vĩ nhân thời nào cũng có để dẫn dắt dân tộc qua hiểm nguy. Non sông gấm vóc với địa linh chắc chắn sẽ sinh nhân kiệt để một lần nữa dân tộc ta sẽ trỗi dậy đi theo dựng lại ngọn cờ độc lập, phú cường và hạnh phúc. (A.C.La)

No comments:

Post a Comment