07 December 2016

Nụ cười giữa tuần

Một người phụ nữ tóc vàng lái chiếc xe xi-po màu đỏ xinh xắn của mình xuống phố, thì bị một nữ cảnh sát viên cũng tóc vàng chận lại..

Nữ cảnh sát viên tóc vàng hỏi bằng lái xe của người phụ nữ tóc vàng nọ.

Cô ta lục lọi trong ví, mỗi lúc một bối rối, rồi hỏi người cảnh sát:

- "Thẻ đó nó như thế nào?"

- "Thẻ hình vuông và có hình của chị trong đó". Nữ cảnh sát viên đáp.

Cô tài xế tìm thấy trong ví một chiếc gương soi hình vuông, nhìn vô đó rồi trao cho viên cảnh sát:

- "Đây, thẻ đây".

Nữ cảnh sát viên nhìn vào trong gương, rồi trao lại cho cô ta, nói:

- "OK, chị đi được rồi. Không ngờ chị cũng là cảnh sát viên."

******

A blonde woman was speeding down the road in her little red sports car and was pulled over by a woman Boston police officer who was also a blonde.
The blonde cop asked to see the blonde driver's license.
She dug through her purse and was getting progressively more agitated.
'What does it look like?' she finally asked.
The police woman replied, 'It's square and it has your picture on it.'
The driver finally found a square mirror in her purse, looked at it and handed it to the police woman.
'Here it is,' she said.
The blonde officer looked at the mirror, then handed it back saying:
'Okay, you can go. I didn't realize you were a cop.'


(A.C.La lượm lặt)

No comments:

Post a Comment